Nimet d.o.o.Gračanica
Džakule b.b. 75328, Gračanica, Bosna i Hercegovina
ID broj: 4210175580009
Transakcijski račun (BBI banka): 141-38753200134-72

Nimet L.L.C Gracanica
St. Dzakule b.b. 75328, Gracanica, Bosnia i Herzegovina
ID number: 4210175580009
Bank account (BBI bank) 141-38753200134-72